-
Excerpt from course description

Cultural Leadership

Introduction

Flere kulturbransjer gjennomgår for tiden omfattende endringer av økonomisk, teknologisk og samfunnsmessig art. Kravene og kompleksiteten som følger med lederoppgaven i kunst- og kulturlivet har med dette økt i løpet av de siste tiårene. Hvordan skal du lede i et landskap hvor det stilles økte krav til måloppnåelse, kostnadseffektivitet, privat finansiering, publikumsutvikling og nyskapende programsatsing? Hvordan lede medarbeidere med høy kompetanse, mye kreativitet og stort personlig engasjement? Hvordan skape godt samspill i organisasjoner hvor kreative prosesser er viktige for måloppnåelsen? Hvordan lede kulturorganisasjoner i en digital tid? Hvordan utvikle gode strategier og skape gode resultater i tråd med kulturorganisasjoners samfunnsrolle og -oppdrag?

Kulturledelse er et fagfelt som har utviklet seg internasjonalt siden 1960-årene under betegnelsen “arts management”, og som i økende grad har gjort seg gjeldende i de nordiske landene siden 1990-årene. Som fagfelt dekker kulturledelse alle sider ved ledelse og organisering av kunst- og kulturorganisasjoner, men det er lederoppgaven som står i fokus i dette programmet.

Programmet gir deg kunnskap til å lede kunst- og kulturorganisasjoner. Programmet fokuserer på kompleksiteten som preger kunst- og kulturorganisasjoner både internt og eksternt. Programmet vil også gi deg personlige lederferdigheter til å øve klok og konstruktiv innflytelse på egne medarbeidere og eksterne aktører. Du får den nødvendige innsikten i og forståelsen for kulturlivets behov som du ikke får i tradisjonelle lederutviklingsprogrammer. Målgruppen for programmet er personer som søker spesialkompetanse om ledelse i kunst- og kulturlivet. Programmet er relevant for ledere på alle nivåer i kulturorganisasjoner.

Hensikten med programmet er å gi kunnskap om og innsikt i den interne og eksterne kompleksiteten i kulturorganisasjoner, herunder samspillet mellom kulturorganisasjoner og deres omgivelser, kulturlivets organisasjonsformer, ledelse av skapende prosesser og strategi i kunst- og kulturorganisasjoner. Dette skal gi grunnlag for å kunne lede og utvikle livskraftige kulturorganisasjoner.

Course content

  • Kulturlivets omgivelser
  • Kulturlivets organisasjonsformer
  • Ledelse av kunst- og kulturorganisasjoner
  • Strategier og resultater i kunst- og kulturorganisasjoner

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.