Introduction

Komplett kursbeskrivelse vil være klar sommeren 2021.

Dette er et avansert kurs hvor studentene skal øve seg på å analysere, vurdere, skape og anvende innsikt basert på små og store data. Kurset videreutvikler de ferdighetene og kunnskaper studentene har skaffet seg i tidligere kurs, i tillegg til at det er svært relevant for arbeidet med bacheloroppgaven.  

Course content

  • Muligheter og utfordringer i tilgang på mye data
  • Prinsipper bak performance marketing
  • Nettverksanalyser og effekter i sosiale medier
  • Digitale måleparametre (KPIs)
  • Anvendelse og tolkning av resultater fra datainnsamling

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.