-
Excerpt from course description

Developing capacity for change

Introduction

I dette kurset, SLM 2008 «Å utvikle endringskapasitet», skal vi se på nærmere på hvordan organisasjoner kan utvikle evne og kapasitet til å møte endrede omgivelser som fordrer stadige omstillings- og endringsprosesser.

Course content

  • Endringskontekst: organisasjon og omgivelser
  • Endringsledelse: ledelse og involvering
  • Endringskapasitet: håndtering av overlappende, kontinuerlige endringer

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.