-
Excerpt from course description

Digital Business Strategy

Introduction

Dette kurset tilhører kursserien Digital forretningsforståelse.

I dette kurset ser vi på utviklingen av digitaliseringens plass i strategiprosesser og hvordan plattformøkonomien med fokus på virksomhetens forretningssystemer kan støtte verdiskapingen i virksomheter. Digitalisering har store konsekvenser for all forretningsdrift. En velutviklet digital strategi er avgjørende for at virksomheter skal utvikle seg og overleve i fremtiden. 

Course content

  • Plattformøkonomi og økosystemer

  • Innsikt og analyse

  • Forretningsmodeller

  • Verdiskapning og verdikonfigurasjoner

  • Forretningssystemers rolle i digitalisering

  • Digital forretningsstrategi og konkurransekrefter

  • Hvordan det digitale påvirker strategisk ledelse

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.