Introduction

Kurset er et av tre kurs i kursserien den digitale endringsagenten. En digital endringsagent er en som kan identifisere digitale muligheter, iverksette initiativ for å utforske disse, og kunne gjennomføre en prosess for å realisere tiltakene. Det forutsetter kunnskap om og grunnleggende ferdigheter i digitale verktøy, evne til å kunne drive digitale innovasjonsprosesser, og innsikt i hvordan kan organisere og gjennomføre endringer.

Formålet med kursene er å utvikle deltakernes digitale kompetanse og ferdigheter samt gjøre de i stand til å bidra til digitale endringer. 

I dette kurser er det fokus på digitalt endringsarbeid. Det omfatter å kunne håndtere reaksjoner som oppstår i en organisasjon samt å bidra til at de som skal iverksette en endring er organisert for å kunne lykkes.

Course content

  • Mennesker og teknologi 
  • Organisere for digital innovasjon
  • Endringsledelse og digitalisering

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.