Excerpt from course description

Digital Crisis Communication

Introduction

Digitale og sosiale medier har endret forutsetningene for krisekommunikasjon dramatisk. Nye muligheter og utfordringer oppstår når publikum forventer stadige oppdateringer, rask og direkte respons. Måten en organisasjon kommuniserer på under en krise kan ha avgjørende betydning for tillit, omdømme og relasjoner til viktige interessegrupper. Ofte dømmes man mer for måten man håndterer krisen på, enn for grunnen til at den faktiske krisen oppsto.

Course content

 • Strategisk kommunikasjon, krisekommunikasjon og «issue management»
 • Kommunikasjonsarbeid før, under og etter en krise
 • Det digitale publikum
 • Sosiale medier som kanaler; deres egenskaper, styrker og svakheter
 • Sosiale medier som analyseverktøy
 • Sosiale mediers rolle i kommunikasjonsplanen

  Kurset gjennomføres som en kombinasjon av digitale læringsaktiviteter og to fysiske samlinger à to dager. 

  På samlingene går vi gjennom grunnleggende teorier om kommunikasjon og krisekommunikasjon, og konsekvensene av et digitalt mediesamfunn. Samtidig gis det en innføring i mulighetene som finnes i sosiale medier, både som kanal og analyseverktøy, og hvordan sosiale medier kan innarbeides i strategiske krisekommunikasjonsplaner. Samlingene består av forelesninger med gruppearbeid, caseoppgaver, «best & worst practice», og bidrag fra foredragsholdere med praktisk erfaring fra reelle kriser.

  I den digitale delen gis det ukentlige caseoppgaver som studentene skal arbeide med enten individuelt eller i grupper. Caseoppgavene bygger på innholdet i de fysiske samlingene og går i dybden på utvalgte tema. 

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.