Excerpt from course description

Digital influence

Introduction

Komplett kursbeskrivelse vil være klar sommeren 2020.

Hva er makt? Hvem har makt? Hvem påvirkes på hvilke måter? Kurset tar for seg ulike former for makt og aktører med makt med utgangspunkt i teorier om for eksempel agendasetting, ekkokammer, filterbobler og overvåkning. Kurset tar sikte på å utfordrer studentenes evne til refleksjon, argumentasjon og dybdeforståelse av sentrale elementer og teorier relatert til makt, demokrati, idelogi og politikk. 

Course content

  • Algoritmens makt, forbrukermakt og medienes makt
  • Bruk og misbruk av Big Data
  • Snille og slemme søkemotorer
  • All makt til Facebook
  • Networks of Outrage and Hope
  • Regulering, lover, regler og personvern
  • Forretningsetikk og samfunnsansvar

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.