Excerpt from course description

Digitalization and technology in creative industry

Introduction

Dette kurset handler om utfordringer og muligheter for kreativ næring som følge av digitaliseringen. Bruk av digital teknologi har vidtrekkende konsekvenser for hvordan kreativt innhold skapes, spres og oppleves. Digitaliseringen gir også nye muligheter og utfordringer for finansieringen, kommunikasjonen og markedsføringen i kreativ næring. I kurset legges det vekt på at studentene både skal utvikle forståelse for de overordnede spørsmålene kreativ næring står overfor som følge av digitaliseringen og ferdigheter til å bruke digitale verktøy.

Course content

  • Hvordan forstå digitaliseringen - historisk og i dag
  • Big data, algoritmer og nye plattformer og hva de brukes til i kreativ næring
  • Digitale bransjestrukturer og forretningsmodeller
  • Bruk av sosiale medier og digital markedsføring i kreativ næring
  • Big data og algoritmer i et samfunnsperspektiv
  • Etikk og nettvett

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.