Excerpt from course description

Event Management

Introduction

Dette er et praktisk orientert kurs hvor studentene får øvelse i å gjennomføre et event. Festivaler og events er viktige arenaer for kreativ næring. I dette kurset inviterer vi den kreative næringen som holder til i Nydalen til å bidra til et planlagt og studentdrevet event på BI. Studentene skal i løpet av kurset planlegge, gjennomføre og evaluere eventet. Studentene vil bli rekruttert til grupper med spesifikt ansvar for ulike deler av eventet.

Course content

 • Eventplanlegging – profil, programmering og arenabruk
 • Teamledelse og -deltakelse
 • Prosjektledelse
 • Bærekraftige eventer
 • HMS og sikkerhet under arrangementer
 • Kommunikasjon og markedsføring av eventer
 • Økonomistyring, budsjettering og budsjettanvendelse
 • Evaluering av eventer
 • Avtaleinngåelser – avtalejuss
 • Økonomistyring; budsjettering og budsjettanvendelse
 • Evaluering av eventer

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.