Excerpt from course description

Health, Safety and Environment

Introduction

I moderne arbeidsliv legges det stor vekt på systematisk innsats på området Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS). I henhold til Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), er alle virksomheter pålagt å bestrebe seg systematisk med det interne arbeid innen helsevern, arbeidsmiljø og sikkerhet. Dette kurset fokuserer på disse tema/forhold. I undervisningen brukes ferske praktiske case og anerkjent forskning for å utdanne reflekterte programstyring innenfor HMS-feltet.

Course content

Helse, Miljø og Sikkerhet emner
· Sikkerhet og trygghet
· Psykososialt arbeidsmiljø
· Kompleksitet i organisasjoner
· Begrenset rasjonalitet (Bounded rationality)
· Dynamikk-adaptiv adferd
· Kognitive prosesser
· Regler og rutiner
· Etterlevelse
· Dobbelkretslæring (Double-loop learning)

Organisasjonsteoretiske emner
· Organisasjons- og sikkerhetskultur
· Just Culture
· High Reliability Organizations
· Resilience Engineering
· Kriseledelse

Ledelsesfaglige emner
· Strategisk HMS
· Ledelse og administrasjon
· Lederens roller I HMS
· Makt og innflytelse
· Ledertrekk og lederstil
· Etikk og ledelse
· Bedriftens samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility)
· Transformasjonsledelse

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.