-
Excerpt from course description

Innføring i mikroøkonomisk analyse for rettsøkonomi

Introduction

Kurset gir en innføring i grunnleggende mikroøkonomisk metode. Hovedvekten er på forståelse av markeder og prisers rolle. Det legges vekt på temaer som forhandlinger, kontrakter (inklusive begrensninger i kontrakter), eierskapets rolle, betydningen av rettighetsfordeling og Coase-teoremet. Videre skal studentene forstå velferdsteoriens hovedteoremer. Fremstillingsformen er grafisk og verbal.

Course content

  • Markedsutvikling og prisdannelse
  • Velferdsteoriens hovedteoremer
  • Forhandlinger
  • Kontrakter og kontrakters begrensninger, inklusive hold up problemer
  • Eierskap og rettigheter
  • Coase-teoremet

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.