-
Excerpt from course description

Leadership- an Introction

Introduction

Dette kurset er en del av kurset Ledelse i teori og praksis og tilhører programmet Grunnutdanning i Ledelse
Bedrifter og organisasjoner står foran store utfordringer innen lederskap. Dette krever kunnskap, utvikling og, tilpasning for ledere og medarbeidere. Gjennom teorier med bakgrunn i forskjellige syn på hva ledelse er, gis det innsikt i ulike forhold ved utøvelse av lederrollen.

Course content

  • Begrepsavklaring, tradisjonelle og nyere perspektiver på lederskap
  • Ledernes virkemidler; oppgaver, verktøy, orientering og opptreden
  • Tillit og makt, sentrale elementer i alle former for ledelse
  • Organisatoriske betingelser for lederskap
  • Er det behov for lederskap?

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.