-
Excerpt from course description

Leadership Development in Organisations

Introduction

God ledelse er forbundet med verdiskapning og effektivitet i organisasjoner. Utvikling av ledere er derfor sentralt for organisasjoners suksess. Ledere påvirker særlig medarbeideres trivsel og engasjement, men har samme muligheter for å gjøre feil som andre folk. Feilvurderinger, lite hensiktsmessig eller til og med skadelig atferd, stress og personlige problemer vil kunne prege ledere og få store personlige og organisasjonsmessige konsekvenser. Derfor har de fleste ledere et ønske om å utvikle seg i retning av idealene for ledelse: Å inspirere både seg selv og andre gjennom sin væremåte, kommunikasjon og beslutningstakning slik at man oppnår fremragende resultater. Mange organisasjoner satser derfor store beløp på å utvikle nye kunnskaper, økt bevissthet og et større handlingsrepertoar hos sine ledere.
Mot denne bakgrunn er det et stort marked for lederutvikling og det nyere fenomenet coaching. Imidlertid er markedet innen lederutvikling åpent både for de gode og velfunderte tiltak, men også for de spekulative, spektakulære og feilaktige tiltak. Forskningsbaserte prosesser gir større trygghet på utfallet av trening og skaper realistiske forventninger til hva det faktisk er mulig å utvikle hos ledere. Imidlertid byr markedet også på dårligere funderte tiltak som appellerer til deltakernes sans for underholdning, til eventyrlige forventninger om hva man kan oppnå i lederrollen, eller som pirrer nysgjerrigheten til de som betaler.

Hensikten med dette programmet er å tilby vitenskapelig dokumentert kunnskap om ledelse og lederutvikling, samt oppøve en generell refleksjonsevne innen dette faget. De som har gjennomgått programmet skal sitte igjen med en økt evne til å diagnostisere lederutviklingsbehov, samt vurdere, velge og gjennomføre utviklingstiltak. Målgruppen er både innkjøpere av lederutvikling (ledere med HR-ansvar og ansvar for kvalitetssikring av konsulenttjenester) og leverandører av lederutvikling (personer involvert i utviklingsarbeide). Programmet spenner fra en gjennomgang av teorier om ledelse til praktisk innføring i dokumenterte utviklingstiltak. Programmet vil fremstå som gjennomgang av teori, diskusjoner, øvelser, arbeid med cases og selvstendig arbeid.

Course content

  • Vitenskapelig basert kunnskap om ledelse og ledereffektivitet. Hvilke idealer bør vi måle ledere mot?
  • Individuell kartlegging som utgangspunkt for lederutvikling.
  • Utvikling som endring av personen: Evner, læring, lederutviklingstiltak og evaluering av læringsprosesser.
  • Å endre mennesker gjennom relasjoner og dialoger: Innføring i rådgivningsmetodikk som grunnlag for rådgivning og coaching.
  • Treningsopplegg for ledere.

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.