Excerpt from course description

Leadership in Municipalities

Introduction

Programmet skal bidra til å utdanne handlekraftige og kompetente ledere i kommunesektoren, som kan håndtere sektorens omfattende behov for endring, utvikling og innovasjon. Gitt kommuners utfordringer er det behov for lederutdanning med fokus på utvikling av handlingskompetanse. I dette studiet skal studentene utvikle kompetanse til å gjennomføre vanskelige prioriteringer i spenningsfeltene mellom fag, ressurser og politikk, og til å praktisere ledelse og styring slik at man når sine mål om relevante tjenester og kvalitet for innbyggerne i balanse med effektiv ressursutnyttelse

Course content

Programmet består av åtte tematisk organiserte moduler. Temaet kommunens samfunnsoppdrag binder temaene sammen på tvers av modulene.

Modul 1 - Strategi og ledelse i kommunal sektor 
Modul 2 - Innovasjonsledelse og digitalisering 
Modul 3 - Ledelse og samhandling i kunnskapsorganisasjoner 
Modul 4 - Utvikling og forvaltning av kunnskap og kompetanse 
Modul 5 - Ledelse av team og utvikling av organisasjonskultur 
Modul 6 - Ledelse og beslutninger under usikkerhet
Modul 7 - Ledelse og økonomi - Styring i offentlig forvaltning
Modul 8 - Ledelse av mangfold, samarbeid og forhandling

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.