-
Excerpt from course description

Leadership in times of continuous change

Introduction

Ledelse har sjelden vært mer komplekst enn i dag. Verden opplever uforutsigbare endringer knyttet til klimakrise, samfunnsmessige utfordringer, pandemier, globalisering, rask teknologisk utvikling og tilhørende økonomisk ustabilitet. Ledere og organisasjoner må håndtere endring hele tiden - på nye måter, med nye tilnærminger og verktøy, under nye forutsetninger og under tidspress. For å møte denne situasjonen kan mange ledere ha behov for å utvikle bedre forståelse av ledelse og oppdatere sin kunnskap. I dette kurset vil du tilegne deg kunnskap og lære hvordan håndtere en økende kompleksitet og konstant hyppig endring.

Course content

Del 1 - Å navigere i endring:

Her vil studentene lære hvordan de kan navigere seg selv og andre når endring er det stabile. De vil få innsikter i nyere teorier om ledelse som tar utgangspunkt i at ledelse er en kollektiv prosess, såkalt Samledelse, om kompleksitetsledelse, tilstedeværende ledelse, estetisk og i-kroppen ledelse.

Del 2 - Å utvikle endringskapasitet

Her vil studentene lære hvordan organisasjoner kan utvikle evne og kapasitet til å møte endrede omgivelser som fordrer stadige omstillings- og endringsprosesser. Det vil handle om hvordan organisasjoner kan bygge opp evne og kapasitet for endring.

Del 3 - Å skape mening rundt endring:

Her vil studentene lære seg storytelling som verktøy, for å skape mening rundt omstillings- og endringsprosesser.  Historier engasjerer og påvirker oss gjennom å spille på følelsene våre, og vi bruker dem – bevisst eller ubevisst – til å forstå omgivelsene våre. Derfor er storytelling spesielt godt egnet for å gi mening til endringer vi enten initierer selv eller forsøker å tilpasse oss til.

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.