Excerpt from course description

LEAN and Profitability Improvement

Introduction

Lean-filosofien brukes til å forbedre organiseringen og samhandlingen på alle nivåer i en organisasjon. En økende andel av norske virksomheter bruker tanker og metoder som inngår i Lean, og etablerer på denne måten en kultur for kontinuerlig forbedring og verdiskaping. Fortsatt er det likevel slik at tilfredsstillende økonomiske resultater er en forutsetning for å kunne utvikle virksomhetene, og forståelse for økonomiens rolle i virksomhetsstyringen er en nødvendighet.

I dette kurset får deltakerne en grundig innsikt i teorier, modeller og verktøy for god virksomhetsstyring, og drøfter blant annet hvordan LEAN-filosofien fungerer i forhold til tradisjonell økonomisk styring.
 

Course content

  • Lean-filosofiens fundament og bruk i ulike funksjoner
  • Lean, verktøy og metoder
  • Modellstyringens fundament
  • Lean versus modellstyring
  • Kostnadsforståelse /Kalkulasjon
  • Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC) /Time Driven ABC (TDABC)
  • Kostnadskutt og kundelønnsomhetsanalyser
  • Strategisk kostnadsanalyse
  • Strukturkostnader og sekvensiell kostnadsanalysemodell

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.