Excerpt from course description

Managerial Accounting and Strategy

Introduction

Formålet er å belyse sammenhengen mellom bedriftsøkonomiske beslutninger og virksomhetens overordnede bedriftsøkonomisk mål. I det bedriftsøkonomisk fagområdet i dag innebærer dette typisk fokus på maksimering av eiernes verdier (shareholder value) og beslutninger/målstyring for å understøtte dette. Kundefokus, kundebasert kvalitetslogikk og eliminering av verdidestruksjon er eksempler på sentrale temaer. Forståelse for anvendelse av nåverdimetoden og netto nåverdimetoden er viktig for å evne å gjennomføre praktiske kalkulasjoner i forbindelse med bedriftsøkonomiske beslutninger.

Økonomistyring handler om å fatte best mulige bedriftsøkonomiske beslutninger, men det handler også om å styre mot vedtatte mål. Målformuleringer og valg av kritiske styringsparametere (Kritiske PrestasjonsIndikatorer) står sentralt i temaet målstyring.

Course content

  • Bedriftsøkonomisk logikk, bedriftsøkonomiske beslutninger og sammenhengen til virksomhetens strategi
  • Forretningsøkonomi og beslutninger, praktiske kalkulasjoner
  • Økonomistyring, modellering, målstyring, valg av KPIer (Kritiske PrestasjonsIndikatorer)

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.