Excerpt from course description

Motivation and Change

Introduction

Det er lett å tenke seg at motiverte og engasjerte medarbeidere både trives bedre, presterer bedre og ønsker å bli værende i jobben. Men hvordan legger man til rette for engasjement i arbeidslivet? Hva skal til for at medarbeidere motiveres til å yte på sitt beste? Vi skal se at det finnes ulike typer motivasjon (ytre, indre, prososial) som virker på forskjellig vis. Vi spør oss hvilke konsekvenser bruk av ulike incentiver kan ha for å skape motiverte medarbeidere, og ser samtidig på HR og lederes rolle i prestasjonsledelse på arbeidsplassen. Vi skal dessuten se at ledelse både kan virke motiverende, men også i enkelte tilfeller ha en destruktiv effekt på medarbeideres trivsel, engasjement og velvære på jobb. 

Course content

•    Ulike former for motivasjon – og konsekvenser av disse
•    Motivasjonsklima på jobben
•    Hva er god prestasjonsledelse?
•    Relasjoner på jobben og motivasjon
•    Destruktiv ledelse
 

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.