Excerpt from course description

Power & Persuasion in digital society

Introduction

Med sosiale medier har forbrukerne fått egne kanaler til å kommunisere, engasjere seg, og til å danne aksjonsgrupper for å få gjennom sin egen mening, vilje og ønsker. Mange vil hevde at digitalisering er grunnleggende demokratiserende fordi vi nå har større mulighet til å kommunisere og engasjere oss. Samtidig speiler, eller forsterker, gamle maktstrukturene seg i sosiale medier. De etablerte elitene ser ut til å forbli mektige.

På kort tid har globale internettgiganter som Google, Facebook, Amazon, Apple og Microsoft fått stor makt over nettet.  «Big Tech» legger grunnleggende premisser i medieøkonomien og utfordrer politisk styring, både i forhold til skattlegging og persondata (GDPR).  

Course content

Kurset er tredelt, der hver del avsluttes med et arbeid som leveres til bedømming og som teller i karaktersammendraget.

  1. Forbrukermakt og individuell makt: anbefalingssystemer, influencere , mobilisering, communities, regler og personvern, ytringsfrihet og ytringsetikk, idelogier og politiske agendaer
  2. Mediemakt: , Maktstrukturer på økosystem-, makro-, meso- og mikronivå, forretningsetikk og samfunnsansvar, regulering og lover, monopoldannelse, oppmerksomhetsøkonomi
  3. Online media bias: ekkokamre, søkemotorer, filterbobler, algoritmemakt og algoritmestrukturer, bruk og misbruk av Big Data, overvåkning, digitale skillelinjer

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.