-
Excerpt from course description

Public occupational pensions - selected topics

Introduction

Kurset er beregnet for ansatte i offentlige og private foretak som forvalter tjenestepensjoner for ansatte i statlig, fylkeskommunal og kommunal sektor. Kurset vil også være interessant for andre som jobber med pensjonsrelaterte spørsmål i offentlig sektor, for eksempel tillitsvalgte, rådgivere innen pensjonsområdet og personalansvarlige innen offentlig virksomhet. Kursets formål er å sikre kompetanse til saksbehandlere og andre som behandler tjenestepensjoner for ansatte i offentlig sektor.

Course content

Beregning av ytelser og samordning
· Beregning av bruttopensjon
· Samordning av pensjon og folketrygd
· Andre samordningspliktige ordninger – Samordningsloven

Overføringsavtalen
· Avtalen
· Administrasjon (og beregninger)
· Praksis
· Overføringsavtalens sikringsordning
· Hvordan forholder selskapene seg til hverandre?

Skatt
· Pensjonistene
· Foretaket

Klagebehandling/anke/Prosessvalg
· Finansklagenemnda
· Klage til Trygderetten – praksis
· Øvrige rettsinstanser

Utvalgte forsikringsavtaleemner
· Forsinkelsesrenter
· Foreldelse
· Feilutbetalinger– tilbakekreving
· Forholdet til offentlig forvaltning
· Offentlighetslov
· Forsikringsbedrageri og svik

Rådgivningsrollen – overfor den enkelte ansatte og arbeidsgiverne
· Offentlighetsloven
· Informasjonsplikten
· Rådgivningsansvar
 

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.