Excerpt from course description

Public Procurement – Innovation and Sustainability

Introduction

'Offentlige anskaffelser' er i ferd med å etableres som eget fagområde. Dette kurset gir
praksisrelevant kunnskap om operasjonelle, strategiske og juridiske rammer for alle som er
involvert i offentlige anskaffelser, både på innkjøps- og tilbudssiden. Kurset gir en innføring i
de nye regulatoriske rammene rundt offentlige innkjøp, og introduserer deltakerne til
tenkemåter og teknikker som øker sannsynligheten for innovasjon i både offentlig og privat
sektor.
Deltakerne vil studere situasjonen for sin egen sektor (eller en gitt sektor) og diskutere
betingelser for bærekraftige innovasjoner. Kurset dekker verdikjedeledelse, innovasjonsledelse
og bærekraftsvurderinger under usikkerhet. Kurset bruker nettbaserte løsninger og
bidrar til nettverksbygging.
 

Course content

• Rammeverk for offentlige anskaffelser
• Verdikjedeledelse
• Innovasjonsledelse
• Strategiske innkjøp
• Bærekraftsvurderinger og livsløpsanalyser
 

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.