Excerpt from course description

Real Estate Development

Introduction

Kurset vil gi en generell innføring i et omfattende og tverrfaglig emne.

Studentene skal gjennom kurset innom temaer som offentlige og private planer, risiko i eiendomsutvikling, by- og områdeutvikling, samt utvalgte emner innenfor investeringsanalyse. Kurset gir også innblikk i langsiktighet og bærekraft i eiendomsutvikling. Studentene skal gjennom semesteret arbeide prosjektbasert med en innleveringsoppgave som tar for seg en angitt tomt/matrikkel. Studentene skal analysere relevante aspekter som regulering, beliggenhet, demografi, samfunnsmessige behov, økonomiske trender gjennom en markedsanalyse. Basert på innholdet i markedsanalysen skal studentene beskrive et egnet kommersielt utviklingsscenario for tomten de ønsker å gå videre med.

Course content

 1. Eiendomsutvikling i ulike faser
  • Tomteakkvisisjon
  • Idéfase
  • Regulering
  • Byggefase
  • Ferdigstillelse
  • Risikomomenter
 2. Offentlige planer og reguleringsplaner
  • Kommuneplan
  • Private reguleringsplaner
  • Hensynssoner
  • Risiko i reguleringsarbeid
 3. Analyser som grunnlag for eiendomsutvikling
  • Demografi
  • Marked
  • Økonomi
  • Samfunnsutvikling
 4. Bærekraftig eiendomsutvikling
  • Områdeutvikling
  • Langsiktighet i eiendomsutvikling
  • Miljøhensyn
  • Miljøkrav i fremtiden
 5. Investeringsanalyse
  • Kontantstrømanalyse
  • Byggekostnader
  • Direkteavkastning

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.