Excerpt from course description

Real-time campaigns

Introduction

Komplett kursbeskrivelse vil være klar sommeren 2020.

Kurset handler om digital markedsføring og består av tre deler: kampanjeplanlegging, real time marketing og eventmarkedsføring. Målet med kurset er at studentene skal kunne planlegge, utarbeide og iverksette kommunikasjonsstrategier på ulike nivå og med ulike formål. Digital markedskommunikasjon er basert på analyser, raske iterasjoner og beslutninger. Samtidig må alle taktiske valg og virkemidler forankres i en strategi med tilhørende målemetoder for effekter. Det legges stor vekt på at studentene klarer å formulere innsikt basert på analyser og å evaluere strategiene.

 • Oppbygning av kampanjer basert på innsikt
 • Mediestrategi og kanalvalg
 • Optimalisering og testing av tiltak (SEM og SEO)
 • Programmatisk mediekjøp, Google analytics, Campaign planning
 • Eventmarkedsføring: formål, funksjon og verktøy
 • Pop-up og andre møteplasser

Course content

 • Mål- og målgruppevalg, kanalvalg
 • Kommunikasjonsstrategi- og tiltak, inkl. budskap
 • Effektmåling, innsikt og analyse, evaluering
 • Massekommunikasjonsteori, retorikk
 • «Influencers», (viral) spredning

Kurset gjennomføres over to semester og består av 3 deler:

Del 1 Kampanjeplanlegging

 • Oppbygging av kampanjer, inkl. kommunikasjonsmål og mediemål
 • Bruk av forundersøkelser/ innsikt,
 • Budskapsutvikling og planlegging
 • Egenskaper ved mediekanaler, inkl. sosiale medier
 • Kundereise og kontaktpunkter
 • Budsjett

Del 2 Real time marketing

 • Optimalisering, testing og synlighet, A/B-testing
 • «performance marketing
 • Optimalisering av tiltak (SEM/ SEO + innhold)
 • Klikk, salg og registrering
 • Programmatisk mediekjøp, Google Analytics, Facebook Campain planning
 • Analyser, raske iterasjoner og beslutninger

Del 3 Event

 • Pop-up og møteplasser for målgrupper, merker og sponsorer

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.