Excerpt from course description

Self-Leadership In New Times

Introduction

Med stadig økende krav til lederes og medarbeideres evne til å omstille seg hurtig, jobbe selvstendig og hele tiden utvikle sin kompetanse, er evnen til selvledelse stadig mer relevant. I et arbeidsliv preget av høye krav fra både omgivelsene, organisasjonen og medarbeiderne selv, er evne til å jobbe målrettet, være fleksibel, tilegne seg ny kompetanse, motivere seg selv og unngå at man utsetter oppgaver man vet man burde fått gjort (prokrastinering) blant de egenskaper både en selv og organisasjoner vil dra stor nytte av. I dette kurset får du en praktisk og teoretisk innføring i hvordan du kan lede seg selv på en effektiv måte. I tillegg lærer du å kunne veilede medarbeidere til å bli gode selvledere (superledelse). Kurset gir en innføring i teoretisk bakgrunn og forskning omkring selvledelse, men hovedvekten av kurset ligger på den praktiske anvendelsen av selvledelse i din hverdag. Dette settes i sammenheng med dagens stadig endrende arbeidsliv, blant annet på grunn av koronapandemien. 

Course content

•    Om å ta regi i eget liv (tidsklemma)
•    Prokrastinering (utsettelsesadferd)
•    Teori og forskning på selvledelse
•    Strategier for god selvledelse i praksis
•    Nye forventninger til ledelse i dag?
•    Superledelse – å veilede andre til selvledelse
 

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.