Introduction

En viktig utfordring som påpekes fra både offentlige myndigheter og virksomheter, er hvordan man kan sikrer kompetanseutviklingen i små og mellomstore bedrifter (SMB-er) i forhold til de store bedriftene. FNs bærekraftmål nummer 4 tar for seg nødvendigheten av utdanning, og at det legges til rette for livslang læring for alle.
Det eksisterer et stort behov for digital kompetanse. De mindre bedriftene og deres interesseorganisasjoner viser i tillegg til behovet for basisinnsikt innen sentrale områder som GDPR, prosjektledelse, arbeidsrett, skatt, tjenestepensjon og markedsføring, som er viktig for lønnsom og juridisk korrekt drift. For de mindre bedriftene er det også viktig å kjenne til hvordan bærekraft og den nye grønne økonomien kan påvirke forretningsvirksomheten. 
Dette kurset gir basis innsikt i områder som alle ansvarlige i SMB bedrifter må eller bør kjenne til, og som andre kan ha god nytte av å kjenne til. For innsikt i alle de ulike emnene vises til emneoversikten lenger bak i beskrivelsen.
 

Målgruppe 
Kurset passer for ledere eller andre som arbeider i små og mellomstore bedrifter, og trenger grunnleggende innsikt i forhold som er viktig for lønnsom og juridisk korrekt drift. Det passer også for start-ups og andre som går med en grunder i magen.
Ved gjennomføring av eksamen oppnås 7,5 studiepoeng som kan innpasses i graden Bachelor of Management dersom det er ønskelig. Kurset passer derfor både for de som ønsker en grad og for de som bare trenger den spesifikke kompetansen kurset gir.
 

Course content

 • Prosjektledelse
  • Prosjektarbeidsformen særtrekk
  • Prosjektmandat og prosjektplanlegging
  • Prosjektstyring, kontrakter og prosjektlønnsomhet.
 • Skatt
  • Grunnleggende prinsipper i skatteforvaltningen
  • Den skattemessige betydningen av ulike selskapsformer
  • Beskatning av selskaper og selskapsdeltagere/aksjonærer
  • Skattemessige incentivordninger for forskning og utvikling
  • Lovlighetsgrensen for skatteoptimalisering

 

 • Personvern/GDPR
  • Personopplysninger og GDPR
  • Prinsipper for behandling av personopplysninger
  • Rettslig grunnlag ved behandling av personopplysninger
 • Pensjon
  • Når må privat tjenestepensjon etablerers?
  • Hvilke innskuddssatser gjelder?
  • Hvordan foregår forvaltning av midlene?
  • Utbetaling av pensjon
 • Arbeidsrett
  • Arbeidsrettens særpreg og arbeidsgivers styringsrett. Inngåelse av arbeidsforholdet
  • Partenes plikter og rettigheter under arbeidsforholdet
  • Avslutning av arbeidsforholdet
 • Markedsføring
  • Ha kunnskap om hvordan teknologi og endring i medievaner påvirker kjøpsreisen og stiller nye krav til kommunikasjon og markedsføring. 
  • Ha forståelse for sosiale medier betydning i forretningsdrift og hvilke valg som må tas for å kommunisere effektivt og troverdig med den man ønsker å nå
 • Bærekraft
  • Forstå hvordan bærekraftperspektivet griper inn i alle bransjer og sektorer, og hvorfor krav til grønn vekst påvirker forretningsmodeller og praksis 
  • Ha tilegnet seg kunnskap om kommunikasjonens nøkkelrolle i bærekraftig utvikling
 • Digitalisering
  • Kjenne til hvordan informasjon, data og systemer støtter opp om viktige prosesser i bedriften verdiskaping
  • Forstå hvordan digitalisering, automatisering og store data påvirker forretningsmodeller og forretningsdrift

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.