Excerpt from course description

Leadership Skills for Entrepreneurs

Introduction

I dette kurset skal studentene arbeide med videreutvikling av egen bedrift. Det er omsetningskrav for bedriftene. I kurset legges det spesielt vekt på entreprenøren som leder, og studentene skal reflektere over egne veivalg og videre for seg selv og bedriften. Vi går dypere inn i motivasjon, selvledelse, kommunikasjon og samarbeid.

Det legges opp til en aktiv læringsform gjennom studentpresentasjoner, problemløsning, diskusjoner, praktisk arbeid med egen bedrift i og utenfor undervisningen.  

Course content

  • Verdier, personlighet og motivasjon 
  • Selvledelse og emosjoner
  • Kommunikasjon, lytting og metodikk for veiledning 
  • Team, samarbeid og ledelse
  • Praktisk arbeid med egen bedrift
  • Bruk av teori
  • Refleksjonsverktøy 

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.