Excerpt from course description

Store and center management

Introduction

FULLSTENDIG KURSBESKRIVELSE PUBLISERES JUNI 2021

Kurset er målrettet for studenter innenfor markedsførings- og økonomirelaterte fagområder som ønsker innsikt og forståelse i sentrale områder innenfor butikk- og senterledelse.

Temaene i kurset er bygget opp rundt sentrale områder innenfor etablering, organisering, drift og utvikling av butikk og kjøpesenter.

Course content

 • Grunnlagsforståelse i en detaljhandelskontekst: 
  • Detaljhandelen, detaljistbransjer, handelsformater, eierstrukturer.
  • Forståelse av kundeatferd og kundesegmentering.
 • Strategiske beslutninger
  • Markedsstrategi og strategisk analyse
  • Finansstrategi med økonomiske nøkkeltall (kort).
  • Lokaliseringsbeslutninger.    
  • Informasjonssystem forsyningskjede (kort innføring) og Kundelojalitetssystemer (CRM)
 • Vareledelse
  • Sortimentsbeslutninger fra planlegging til innkjøp.
  • Prisprofil og prisstrategier.
  • Detaljhandelens kommunikasjonsmiks (kort)
  • Butikkledelse og HRM
  • Butikkens design og planløsning, og visual merchandising
  • HRM- Detaljistens organisering og personalplanlegging, kompetansebehov og motivasjon.
  • Kundeservice (kort)
 • Grunnlaget for verdiskapning på et kjøpesenter.
  • Sentrale utviklingstendenser.
  • Strategisk senterledelse
 • Senterledelse i praksis:
  • Knyttet til de viktigste funksjonene som felles markedsføring, leietakerforvaltning, og internt samarbeid mellom leietakere.
  • Strategier for etablering og videreutvikling av ulike typer sentre, handelssentrum.

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.