Excerpt from course description

Strategy in Action - Strategic Thinking and Analysis

Introduction

En vellykket strategi avhenger både av kvaliteten på de strategiske beslutningene og hvordan de gjennomføres i organisasjonen. I dette kurset lærer deltakerne grunnleggende prinsipper innenfor strategisk tenkning og strategiske analysemodeller, samt hvordan de kan ta vellykkede beslutninger basert på disse.

Course content

  • Strategibegrepet og de strategiske fundamentene
  • Strategisk analyse
  • Intern analyse: Verdiskaping, ressurser og konkurransestyrke
  • Ekstern analyse: Analyse av organisasjonens omgivelser
  • Strategiprosesser, implementering og kontroll av strategier
  • Ulike konkurransestrategier
  • Konsernstrategier og internasjonale strategier
  • Vertikal integrasjon, oppkjøp, outsourcing
  • Strategiske allianser

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.