Excerpt from course description

Student Project International Business

Introduction

Dette er et prosjekt som har vært drevet over flere år med deltakere fra BI, NTNU og NHH. Prosjektet består er omfattende datainnsamling og analyser av konkrete utenlandsmarkeder som er aktuelle for norske bedrifter. Hvert år velges det ut et konkret land eller område som skal studeres, og prosjektet sponses av flere bedrifter. Studenter både fra siviløkonomstudiet og Master of Science har deltatt i dette prosjektet gjennom flere år.

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.