-
Excerpt from course description

Sustainability Regulations

Introduction

Kurset gir studentene innføring i de mest sentrale bærekraftsreguleringene som næringslivet må forholde seg til.

Kurset er derfor sentralt for å forstå det rettslige rammeverket som ligger til grunn for at bedrifter skal kunne utøve sin virksomhet på en etisk, ansvarlig og bærekraftig måte, samt hvordan virksomheter skal kunne samarbeide i ulike kontekster og på tvers av fagområder. Virksomheter med god kunnskap om bærekraftsreguleringer har derfor et stort konkurransefortrinn.

Kurset legger særlig vekt på at studentene skal kunne bruke juridisk kompetanse på praktiske problemstillinger som de kan møte i arbeidslivet.

Course content

 • Selskapets interesse og bærekraft
 • Styrets ansvar for å integrere bærekraft i virksomhetsstyringen
 • NUES-anbefalingen om bærekraftig virksomhet
 • Regnskapsloven § 3-3c om rapportering av samfunnsansvar, herunder med særlig fokus på felles europeisk regulering av bærekraftsrapportering gjennom:
  • Direktiv om ikke-finansiell rapportering (NFRD)
  • EU-forslag til direktiv om bærekraftsrapportering (CSRD)
 • Lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer, herunder med særlig fokus på felles europeisk regulering av bærekraftsrapportering gjennom:
  • Offentliggjøringsforordningen (SFRD)
  • Taksonomiforordningen
 • Åpenhetsloven og betydningen for virksomheters bærekraftsansvar
 • EUs forslag til direktiv om «Corporate Sustainability Due Diligence» (CSDDD)
 • Styrets erstatningsrettslige ansvar for bærekraft
 • En generell oversikt over internasjonale diskusjoner om selskapers ansvar for bærekraft

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.