Excerpt from course description

Sustainable marketing

Introduction

Komplett kursbeskrivelse vil være klar sommeren 2020.

Fremtidens kunder trekkes mot virksomheter som ønsker å bidra til en positiv endring i verden. Det har ledet merkevarer i retning av bærekraft og sosialt ansvar. Samtidig påvirker teknologi og endring i medievaner kjøpsreisen, og innvirker på hvilke spørsmål og følelser kunden opparbeider seg i de ulike fasene frem mot å ta en beslutning. Bærekraftige virksomheter benytter sosiale kanaler og nettverk til å berøre, begeistre og engasjere kunder og andre interessenter med sine historier. For å høste gevinster og få konkurransefortrinn gjennom tiltakene, er det avgjørende å forstå hvilke krav som stilles for å kommunisere effektivt og troverdig med den vi ønsker å nå.

Course content

  • Globale utfordringer, et økonomisk, sosialt, moralsk problem
  • Bærekraft som forretningsfordel og konkurransekraft
  • Den digitale kundereisen, fra holdningsendring til atferdsendring
  • Strategiarbeid og markedsføring i omstillingens tid
  • Teknologiens rolle i markedsføring; store data, kunstig intelligens, AR-teknologi
  • Kommunikasjonsplattformer og sosiale nettverk,
  • Strategisk budskapsutvikling, innholdsmarkedsføring og innholdsproduksjon
  • Hva kan vi lære av de som har lykkes, basert på konkrete cases
  • Etiske og juridiske dilemmaer

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.