Excerpt from course description

The Digital Change Agent

Introduction

Dette kurset har fokus på å gi medarbeidere og mellomledere relevante kunnskaper og ferdigheter innen digitalisering. Målet er at de skal kunne bli pådrivere og endringsagenter for digitalisering i egen virksomhet. Digital kompetanse handler om å forstå hvilke trusler og muligheter som digitale teknologier og verktøy skaper for å kunne identifisere hva man skal gjøre (digitale initiativ) og hvorfor man skal gjøre det (forretningsmessige effekter). I kurset brukes en digitaliseringskanvas, et verktøy for å forstå digitalisering kan påvirke egen virksomhet og bransje. Den gir et grunnlag for å identifisere hva man skal gjøre og hvorfor i egen virksomhet.

Digitale ferdigheter handler om hvordan digitale initiativ kan gjennomføres, og deltakerne vil få praktisk trening i det gjennom demonstrasjoner, aktiviteter og øvelser. Dette inkluderer praktiske oppgaver som f.eks. hvordan man setter opp enkle løsninger og temaer som organisering, prosesser og verktøy. En digital pådriver og endringsagent må kunne utforske digitale teknologier og muligheter.

I kurset vil vi bruke eksempler fra ulike næringer som har fokus på digital omstilling. Finansbransjen er en næring som utvikler pådrivere og endringsagenter for digitalisering. Der er det både store strategiske satsninger innen digitalisering, og mange mer avgrensede tiltak, for eksempel automatisering ved hjelp av virtuelle roboter. I begge typer av tiltak jobbes det med nye prosesser og nye former for organisering for å skape en mer smidig og fleksibel organisasjon.

Course content

Kurset vil omfatte følgende temaer:

  • Digitalisering og digital omstilling
  • Bransjeeksempler: Hva vi kan vi lære av bank, finans og forsikring
  • Digitaliseringskanvas: forstå effekter av digitalisering og identifisere digitale initiativ
  • Digital teknologi: Status og utviklingstrekk
  • Problemløsning med ny teknologi (f.eks. blokkjede, kunstig intelligens, og virtuell virkelighet)
  • Teknologi: Hvordan sett opp enkle løsninger (for eksempel en chatbot)
  • Hvordan skape digitale løsninger: Fra idé til illustrasjon på 1-2-3
  • Metoder og verktøy: Lean Startup i praksis samt Scrum, Design Thinking og smidigbevegelsen
  • Organisering for smidig og fleksibel samhandling
  • Den digitale endringsagenten

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.