-

Introduction

Juridisk undervisning og eksamensformer har tradisjonelt vært orientert mot løsning av tenkte tvister og/eller systematisk fremstilling av rettsregler. Selv om slike perspektiver er viktige, er de ikke helt dekkende for hva slags arbeidsoppgaver jurister møter i sitt daglige virke. Formålet med dette kurset er å gi studentene en introduksjon til arbeid med oppgaver som jurister som gir råd til bedrifter, gjerne utfører. Virkemidlet for å oppnå dette formålet, er å gi studentene i oppgave å løse fire «case» under veiledning fra faglærere. Disse casene gjelder spørsmål innen rettsområder som har vært dekket i kursene studentene enten allerede har gjennomført eller gjennomfører parallelt med dette kurset, og gir således studentene i oppgave å omsette teori til praksis.

Course content

Kurset er bygget opp rundt fire «case» og tilhørende oppgaver

  • Utarbeidelse av aksjonæravtale i forbindelse med stiftelse av aksjeselskap
  • Utarbeidelse av søknad om konsesjonspliktig virksomhet
  • Vurdering av et utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse, og hvilken betydning den skisserte avtalen vil ha for en tenkt klient
  • Utarbeidelse av råd til ledelsen i et kriserammet aksjeselskap om hvilke plikter de har i en slik situasjon

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.