-
Excerpt from course description

Understand Digital Opportunities

Introduction

Kurset er et av tre kurs i kursserien den digitale endirnsagenten. En digital endringsagent er en som kan identifisere digitale muligheter, iverksette initiativ for å utforske disse, og kunne gjennomføre en prosess for å realisere tiltakene. Det forutsetter kunnskap om og grunnleggende ferdigheter i digitale verktøy, evne til å kunne drive digitale innovasjonsprosesser, og innsikt i hvordan kan organisere og gjennomføre endringer.

Formålet med kursene er å utvikle deltakernes digitale kompetanse og ferdigheter samt gjøre de i stand til å bidra til digitale endringer. ​

Fokus i dette kurset er hvordan digital teknologi påvirker virksomheter. Digitalisering redefinerer hva som er mulig. Skal du kunne utnytte de mulighetene som skapes må du ha forståelse for hvordan digital teknologi utvikler seg og ha erfaring med hvor enkelt det er å ta i bruk moderne løsninger.

Course content

Kurset er delt inn i tre hovedtemaer.

Digitalisering og digitale muligheter

  • Begreper og modeller for digitalisering?
  • Teknologisk utvikling som driver
  • Eksempler på digitalisering

Digitale verktøy i praksis

  • En kort introduksjon til ulike verktøy for automatisering
  • Demonstrasjon av anvendelser
  • Praktiske øvelser

Digitale muligheter

  • Analyse av dagens situasjon i egen virksomhet
  • Analyse av nye muligheter og dets effekt på egen virksomhet
  • Identifisere digitale initiativ

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.