-
Excerpt from course description

Value chain optimalization and lean management

Introduction

Formålet er å skape forståelse for at nær sagt alle tjenester/produkter er et resultat av en rekke handlinger/aktiviteter. Denne rekken av aktiviteter kan omhandle et enkelt selskaps aktiviteter (intern aktivitetskjedeanalyse) eller flere selskapers aktiviteter (ekstern aktivitetskjedeanalyse).

Det å optimere en verdikjede forutsetter kunnskap om ressursanalyse (ulike former for kostnadsanalyse). Videre er innsikt i ledelsesfilosofien lean, hvor sentrale spørsmål knyttet til hvordan du skaper en lærende og ressursoptimaliserende virksomhet, hensiktsmessig.

Course content

  • Verdikjedeoptimering
  • Ressursoptimering, praktiske kalkulasjoner
  • Lean ledelse og lean økonomi

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.