Excerpt from course description

Value creating negotiations and the structuring of contracts

Introduction

Å starte forhandlinger forutsetter samarbeid med sikte på å kartlegge gevinster og realisere disse. Her har partene felles interesser, samtidig er det konflikt om hvordan gevinster skal fordeles mellom partene. I løpet av kurset får deltakerne et praktisk verktøy til bruk i dette arbeidet. I kurset gis praktisk rettledning i utforming av kontrakter, spesielt hvordan en bør gå frem for å sikre avtalepartene mot overraskelser etter avtalen er inngått. Deltakerne vil lære et konkret metode som vil bidra til at de kan forberede forhandlinger mer profesjonelt, og sikre at forhandlingsresultatene gjennomføres som avtalt. Dette innebærer en systematisk klargjøring av mål, verdsetting av ulike mulige kontrakter, samt evaluering av mulige avtaler. Deltakerne vil også få praktisk veiledning i hvordan en fremforhandlet gevinst best kan sikres i en rettslig, bindende kontrakt.

Course content

  • Forberedelse av forhandlinger ved «Harvard-metoden»
  • Analyse av hvilke avtaler som gir partene størst gevinst
  • Sikring av forhandlingsutfallet gjennom kontraktsutforming

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.