-
Publication

Lederes personlighet: hva sier forskningen?

Friday, 10 October 2014 - Lars Glasø, Øyvind Lund Martinsen

Sammendrag

Er det sammenheng mellom personlighetstrekk og ledelse? I denne sammenheng tar vi utgangspunkt i fem-faktormodellen for personlighet og viser til forskning som støtter ideen om at lederes personlighet har betydningsfulle konsekvenser for det å bli leder, det å bli en effektiv leder og det å utvise gunstige atferdsformer i rollen som leder. Vi viser også til norske data som antyder at mange norske ledere ikke nødvendigvis har en gunstig personlighetsprofil i forhold til det å lede på effektive måter. På grunnlag av dette foreslår vi at norske organisasjoner forbedrer sine lederseleksjonsprosedyrer.

Martinsen, Øyvind Lund og Lars Glasø. 2014. “Lederes personlighet: hva sier forskningen?” Magma, 17(5): 26-34

Show all