-
Publication

Passiv identifikasjon ved revisors erstatningsansvar

Friday, 10 October 2014 - Inger Julie Aasland

Avsluttende bemerkninger

Artikkelen viser at spørsmålet om passiv identifikasjon i stedet for solidaransvaret må vurderes konkret på bakgrunn av konstellasjonen mellom aktørene som er involvert og de nærmere omstendighetene i saken. gjennomgangen av typetilfellene ovenfor bidrar til å gi et startpunkt og relevante argumenter for hvordan slike spørsmål bør løses.

Aasland, Inger Julie Grimsrud. 2014. "Passiv identifikasjon ved revisors erstatningsansvar.» Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett, 11(2): 77-104

Show all