-

Sammendrag

Artikkelen drøfter hvilken ansvarsnorm som skal regulere erstatningsoppgjør etter bostyreres feilaktige beslag og tapsbringende realisering av tredjemanns eiendeler. Den inneholder en særlig drøftelse av profesjonsansvaret i lys av nyere litteratur, samt en sammenligning av nærliggende profesjoners ansvarsregler, så som revisorer, advokater og styremedlemmer. I tillegg drøftes forvareransvaret, som det konkluderes med at bostyrere er – eller kan være – underlagt. Dette betyr at bostyrere er underlagt et profesjonsansvar med omvendt bevisbyrde for uaktsomhet.

Kinander, M. 2014. "Ansvarsgrunnlag for erstatningsoppgjør ved uriktig beslag i konkurs." Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett, 11(2014)3:147-168

Show all