-
Publication

Bransjenorm for markedsføring av boliger: faktisk og rettslig betydning

Thursday, 06 August 2015 - Paul Henning Fjeldheim

Innledning

Bransjenorm for markedsføring av boliger (bransjenormen) er utviklet av Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, Eiendom Norge (tidligere Eiendomsmeglerforetakenes forening), Norske Boligbyggelags Landsforbund og Norges Eiendomsmeglerforbund i samarbeid med Forbrukerrådet og Forbrukerombudet. Normen angir å skulle være «en veileder for alle som markedsfører boliger og fritidsboliger i en profesjonell sammenheng», men ifølge ingressen kan den også «gi god veiledning for privat markedsføring».
Samarbeidet mellom forbrukermyndighetene og bransjeorganisasjonene om utarbeidelse av bransjenormen begynte i 2006. Någjeldende bransjenorm er datert «august 2014», og avløste bransjenorm datert «april 2014».
Jeg skal i denne artikkelen se nærmere på bransjenormens faktiske og rettslige betydning, herunder hvorvidt bransjenormen gir uttrykk for krav som stilles til meglere gjennom lovgivningen i form av presisering av informasjonsansvaret i eiendomsmeglingsloven § 6-7.

Fjeldheim, Paul H. 2015.”Bransjenorm for markedsføring av boliger: faktisk og rettslig betydning.” Tidsskrift for eiendomsrett, 11(1):33-45

Show all