-

Sammendrag

Globalisering innebærer at verden blir mindre, både i tid og avstand. Det fører til en økende bevissthet om verden som et hele. Globalisering er alt som gjør det enklere og raskere for folk å være i kontakt med hverandre og å ha økonomisk samkvem. Hvor mye globalisering er vi interessert i? Hvor mye tåler vi? Frem til tidlig på 1980-tallet var ønsket om økonomisk integrasjon underordnet ønsket om økonomisk styring på det nasjonale plan. Demokratisk valgte myndigheter i det enkelte land hadde et visst slingringsmonn for hvordan økonomien skulle innrettes. Med tiltakende økonomisk integrasjon de siste tre tiår blir handlingsrommet stadig mindre. Det kan gå på den politiske legitimiteten løs. Ofte legger tilhengere av globalisering frem sine vurderinger som om ting er uunngåelig. Det er viktig å minne om at det finnes ulike veier globaliseringen kan ta, og at politiske valg vil være bestemmende for den utviklingen vi får. Globalisering uten globale styringssystemer er en utfordring.

Isachsen, Arne Jon. «Globalisering.» Magma, 18(5):20-29

Show all