-
Publication

Lovlig og ulovlig «kobling» mellom eiendomsmegling og bank

Friday, 20 March 2015 - Tore Bråthen

Sammendrag

Artikkelen omhandler forskjellige juridiske spørsmål om hvordan eiendomsmeglingsforetak og banker kan samarbeide. Spørsmålene er typisk aktuelle der kjøper av boligeiendom har behov for å finansiere kjøpesummen for sin nye bolig ved både banklån og salg av sin gamle bolig. Kan banken som långiver da stille krav om at lånekunden må bruke bankens eiendomsmeglingsforetak ved salg av sin gamle bolig? Kan eiendomsmeglingsforetaket eller den enkelte megler få honorar fra banken for å ha formidlet lån til kjøperen av en eiendom som er meglet av dem? Og kan et eiendomsmeglingsforetak gi «tipshonorar» til den som skaffer foretaket et eiendomsmeglingsoppdrag? Spørsmålene ses i lys av eiendomsmeglingslovens forskjellige måter å beskytte meglers mellommannsrolle. Reguleringen av forholdet mellom eiendomsmegling og bank er vanskelig tilgjengelig og nokså uoversiktlig, og den fremstår som et av eiendomsmeglingslovens paradokser.

Bråthen, Tore. 2014. «Lovlig og ulovlig «kobling» mellom eiendomsmegling og bank.» Tidsskrift for eiendomsrett, 10(2):57-81

Show all