-

Sammendrag

Thomas Pikettys bok Capital in the Twenty-First Century er det mest omtalte fagøkonomiske verk i nyere tid. For Piketty er omfordeling det viktigste økonomiske spørsmål. Han ønsker skattemessige løsninger som vanligvis avvises ut fra effektivitetsbetraktninger. Hans aktivistiske og ensidige fremstillingsmåte kan forklare hvorfor enkelte på basis av Kindle-registreringer har utnevnt boken til “the most unread of all time”, mens andre entusiastisk bruker den som et kampskrift for bl a mer formuesskatt.

Gjems-Onstad, Ole. 2014. "Over 80% inntektsskatt og gjerne 5% formuesskatt: om Thomas Pikettys Capital in the Twenty-First Century." Skatterett, 33(2014)4:305-317

Show all