-
Publication

Scheel-utvalget: for mye – for sent

Thursday, 06 August 2015 - Ole Gjems-Onstad

Sammendrag

Forfatteren drøfter Scheel-utvalgets utredning av nytt skattesystem i et historisk og praktisk perspektiv, med særlig vekt på skattemessige rammebetingelser for norsk næringsliv og verdiskapning.

Gjems-Onstad, Ole. 2015. "Scheel-utvalget: for mye – for sent."Skatterett, 34(2015)1:3-18

Show all