-
Publication

Tilstandsrapporter i boligomsetningen: meglers plikter og selgeransvaret

Thursday, 06 August 2015 - Tore Bråthen, Paul Henning Fjeldheim, Harald Benestad Anderssen

Problemstillingen

Ifølge bransjeorganisasjonene i eiendomsmeglingsbransjen – Eiendom Norge (EN) og Norges
Eiendomsmeglerforbund (NEF)) – og to bransjeorganisasjoner i takseringsbransjen – Norges
Takseringsforbund (NTF) og NITO Takst (NITO) – skulle tilstandsrapporter være «standard»
ved salg av boliger gjennom megler1 fra årsskiftet 2014/2015.
Artikkelen har sin bakgrunn i de omfattende diskusjonene høsten 2014 om innføring av
tilstandsrapport i bolighandelen. Den overordnede juridiske problemstillingen er hvilken
betydning innføring av tilstandsrapport som standard har for meglers og selgers lovbestemte
plikter i forbindelse med omsetning av boliger. Artikkelen behandler også spørsmålet om
hvilken interesse selger, kjøper og megler kan tenkes å ha i at det brukes tilstandsrapport ved
salg av bolig gjennom megler.

Anderssen, Harald B., Tore Bråthen og Paul H. Fjeldheim. 2015. "Tilstandsrapporter i boligomsetningen: meglers plikter og selgeransvaret.Tidsskrift for eiendomsrett, 11(1):1-32

Show all