-

Historisk artikkel

«Bedriften i skjæringspunktet mellom interne og eksterne kontrakter», ble opprinnelig publisert i 1990 i boken «The firm as a Nexus Treaties», M. Aoki, B. Gustafsson og O.E. Wiliamson (red.). Det er første gang artikkelen publiseres på norsk. Artikkelen trykkes med opphavsrettighetshavers tillatelse.

Reve, Torger. 2016. «Bedriften i skjæringspunktet mellom interne og eksterne kontrakter.» Magma, 19(2):64-79

Show all