-
Publication

Globale valutaer: er dollarens dager talte?

Thursday, 03 March 2016 - Robert Rebnor

Sammendrag

Basert på daglige valutakurser undersøker vi hvor mye enkeltlands valutaer påvirkes av utviklingen i de globale valutaene: dollar, euro, kinesiske yuan og japanske yen. Tilsammen består vår undersøkelsesgruppe av 58 land, hvorav de fleste er utviklingsland. Undersøkelsen vår dekker to perioder; en treårsperiode før, og en femårsperiode etter finanskrisen. Vi finner at dollar er den av de globale valutaene som har den største påvirkning på enkeltlands valutaer. Yuan påvirker valutaene til noen av de største landene i Asia, eksempelvis den indiske rupien. Euroen er den valutaen som er i størst fremmarsj. Dette skyldes hovedsakelig de mange østeuropeiske land som ønsker en nærmere integrering mot EU, og som derfor skygger euroen nærmest slavisk.

Rebnor, Robert og Erling Vårdal. 2016. «Globale valutaer: er dollarens dager talte?» Samfunnsøkonomen, 130(1):28-39
Show all