-
Publication

Resultatføring av inntekter og kostnader før og etter fravalg av revisor i små AS: tyder utviklingen på økte skatteunndragelser?

Monday, 05 September 2016 - John Christian Langli

Sammendrag

Hvis selskaper som velger bort revisor begynner å selge svart eller kreve fradrag for fiktive eller private utgifter etter fravalget av revisor, vil de ha en lavere vekst i omsetningen eller en svakere utvikling i driftsresultatet enn sammenliknbare selskaper som har beholdt revisor. Jeg tester om disse to effektene er observerbare hos AS som har valgt bort revisor i årene 2011–2014. Resultatene er entydige: Omsetningsveksten er minst like høy og utviklingen i driftsresultatet minst like god hos fravalgselskapene som hos sammenliknbare selskaper som har beholdt revisor, hvilket ikke er som forventet dersom fravalgselskapene begynner å unndra skatt etter fravalget. En rekke sensitivitetsanalyser, inklusiv analyser av selskaper etablert etter kravene til aksjekapital ble redusert med virkning fra 1.1.2012, rokker ikke ved konklusjonen.

Langli, John Christian. 2016. «Resultatføring av inntekter og kostnader før og etter fravalg av revisor i små AS: tyder utviklingen på økte skatteunndragelser?» Praktisk økonomi & finans, 32(2):200-215

Show all