Centre

Centre for Monetary Economics (CME)

The Centre for Monetary Economics (CME) is a privately funded resource centre at the Department of Economics, BI Norwegian Business School.

CME Board

CME Partners

Awilhelmsen Management Sigurd E. Thorvildsen
DNB Markets  Kjersti Haugland
Eiendomsverdi Erling Røed Larsen
Eksportfinans Geir Bergvoll
Finans Norge Idar Kreutzer
Folketrygdfondet Thomas Ekeli
Gjensidige Erik Ranberg
Handelsbanken Kari Due-Andresen
Industrifinans Kapitalforvaltning Steinar Eikeland
Kommunal Landspensjonskasse - KLP Aage Schaanning
Kommunalbanken Nancy Sørlie Paulsen
Kommunesektorens organisasjon - KS Torbjørn Eika
Landsorganisasjonen i Norge - LO Roger Bjørnstad
Nordea Markets Kjetil Olsen
Nordic American Tankers Limited Herbjørn Hansson
Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO Øystein Dørum
Oslo Pensjonsforsikring AS Kjetil Houg
Sabinum AS Henrik Vestnes
SEB Enskilda Erica Blomgren
Sparebank 1 Gruppen Elisabeth Holvik
Spekter Stein Gjerding
Statens Pensjonskassen Ole-Christian Hillestad
Statoil Bjarne Lien Kamsvåg
Stenshagen Invest Jørgen Stenshagen
Swedbank Øystein Børsum