Centre

Centre for Monetary Economics (CME)

The Centre for Monetary Economics (CME) is a privately funded resource centre at the Department of Economics, BI Norwegian Business School.

Activities

Upcoming Seminars

There are not any upcoming activities scheduled.

2018

 • Øystein Olsen

  Hvordan virker renten?

  The Governor of Norges Bank delivers his annual CME speech. Please find the presentation here.

 • Jeanette Strøm Fjære, Tommy Sveen

  Norges Bank Watch 2018

  Norges Bank Watch 2018: An independent Evaluation of Monetary Policy in Norway. Please find the report here.

 • Ole Christian Bech-Moen

  SPUs referanseindeks for obligasjoner og aksjer

  Please find the presentation here.

2017

 • Phil Hemmings

  OECD’s Economic Survey: Maintaining a successful economy in a changing world

  Please find the presentations here.

 • Tore Vamraak, Torbjørn Eika, Espen Henriksen

  Handlingsregel og aksjeandel: Regjeringens oppfølging av Thøgersen- og Mork-utvalgene

  Slides from Vamraak, Eika and Henriksen

 • Øystein Olsen

  Pengepolitikkens formål og muligheter

  The Governor of Norges Bank delivers his annual CME speech. Please find the presentation here.

 • Svein Gjedrem, Steinar Holden, Hilde C. Bjørnland, Espen Henriksen

  Gjedrem-utvalgets rapport

  Slides from Gjedrem, Holden, Bjørnland, Henriksen.

 • Norges Bank and CME Workshop

  Rethinking Flexible Inflation Targeting

  Please find the presentations here and the report here.

 • Bjørn Skogstad Aamo, Erling Røed Larsen

  Boligmarkedet

  Slides from Skogstad Aamo, Røed Larsen.

2016

 • Knut Anton Mork, Bruno Gerard

  Aksjeandelsutvalgets rapport

  Please find the presentation here.

 • Øystein Olsen

  En fleksibel inflasjonsstyring

  The Governor of Norges Bank delivers his annual CME speech. Please find the presentation here.

 • Knut A. Magnussen, Svein Melby

  The US Presidential Election

  Slides from Magnussen, Melby

 • Trym Riksen, Torbjørn Eika

  Hvordan vil flykting/immigrant strømmen påvirke norsk økonomi?

  Seminar with Statistics Norway. Slides from Riksen, Eika.

 • Michael Burda

  The German Labor Market "Miracle": An Assessment

  Please find the presentation here.

 • Erik Bruce, Nils Gottfries, Kjell Erik Lommerud

  Norges Bank Watch 2016

  Norges Bank Watch 2016: An independent evaluation of monetary policy in Norway. Please find the report here.

 • Bob Ford, Phil Hemmings

  Getting policy right for a successful restructuring of the Norwegian economy

  Bob Ford and Phil Hemmings presents the 2016 OECD Economic Survey of Norway. Please find the presentation here

2015

 • Svein Gjedrem, Rune Sørensen

  Seminar til ære for Arne Jon Isachsen

 • Øystein Thøgersen

  Finanspolitikk i en oljeøkonomi - praktisering av handlingsregelen

  Please find the presentation here.

 • Øystein Olsen

  Hvordan sentralbanker påvirker renten

  The Governor of Norges Bank delivers his annual CME speech. Please find the presentation here.

 • Erlend Lødemel, Torbjørn Eika

  Et nedsidescenario for norsk økonomi

  Please find the presentation here

 • Ola Storeng, Tommy Sveen

  Eurokrisen og Hellas

  Please find slides here.

 • Anders Åslund

  Russia's GDP: Likely to fall sharply in 2015

  Please find slides here.

 • Kyrre Aamdal, Kjell Erik Lommerud

  Norges Bank Watch 2015

  Please find the report here.

 • Hilde Bjørnland, Elisabeth Holvik, Steinar Juel

  Oljeprisfallet

  Slides from Bjørnland, Holvik, and Juel.

2014

 • Ådne Cappelen, Torill Lødemel, Stein Reegård

  Lønnsdannelse

  Slides from Cappelen, Lødemel, and Reegård.

 • Øystein Olsen

  Finansielle ubalanser - Hvordan kan de motvirkes?

  The Governor of Norges Bank delivers his annual CME speech. Please find the presentation here.

Previous seminars 

2017

   
Aug 22

Svein Gjedrem
Steinar Holden
Hilde C. Bjørnland
Espen Henriksen

Gjedrem-utvalgets rapport

Please find the presentations here: Gjedrem, Holden, Bjørnland, Henriksen. And the report here.

Apr 21

Norges Bank and CME Workshop

Rethinking Flexible Inflation Targeting

Please find the presentations here and the report here

Feb 14

Bjørn Skogstad Aamo

Erling Røed Larsen

"Boligmarkedets bidrag til den norske bankkrisen og den internasjonale finanskrisen"

"Det norske boligmarkedet: Bakgrunnsfaktorer og bærekraftighet"

2016

   
Oct 19

Knut Anton Mork
Bruno Gerard

«Aksjeandelsutvalgets rapport»(slides)(slides
Oct 11 Øystein Olsen The Governor of Norges Bank delivers his annual CME speech
Sept 6

Knut A. Magnussen
Svein Melby

The U.S. Presidential Election: "Trump vs Clinton: Hva betyr det for økonomien?"(slides), "Amerikansk utenrikspolitikk og presidentvalget i 2016"(slides)
June 15

Trym Riksen
Torbjørn Eika

Seminar with Statistics Norway (SSB): "Hvordan vil flyktning/immigrant-strømmen påvirke norsk økonomi?". (slides)(slides)
May 3

Michael Burda

The German Labor Market Miracle 2003-2015: An Assessment
March 1

Erik Bruce
Nils Gottfries
Kjell Erik Lommerud

Norges Bank Watch 2016 An Independent Evaluation of Monetary Policy in Norway
Jan 19

Bob Ford
Phil Hemmings 

Getting policy right for successful restructuring of the Norwegian economy

 2015

   
Dec 1 Svein Gjedrem 
Rune Sørensen 
Seminar til ære for Arne Jon Isachsen
Oct 27 Øystein Thøgersen Finanspolitikk i en oljeøkonomi - praktiseringen av handlingsregelen
Oct 1 Øystein Olsen Hvordan sentralbanker påvirker renter
June 16 Erlend Lødemel 
Torbjørn Eika 
Et nedsidescenario for norsk økonomi
Norsk økonomi i en kortvarig motbakke?
May 19 Ola Storeng
Tommy Sveen 
Eurokrisen og Hellas
April 29 Anders Åslund Russia’s GDP:Likely to Fall Sharply in 2015
March 2 Kyrre Aamdal
Kjell Erik Lommerud 
Norges Bank Watch 2015
Feb 4 Hilde Bjørnland
Elisabeth Holvik
Steinar Juel
"Oljeprisfallet - Økonomiske og politiske utfordringer"
"Penger & Oljepris"
"Høy fleksibilitet i økonomien"

 2014

   
Nov 7 Ådne Cappelen
Torill Lødemel
Stein Reegård
"Pengepolitikk og lønnsdannelse – Konkurrenter eller partnere i sikring av konkurranseevnen?"
"NHO – om ulike fremtidsbilder for rente og valutakurs"
"LO og lønnsdannelse – uansett rente og valutakurs"
Sept 30 Øystein Olsen "Finansielle ubalanser –Hvordan kan de motvirkes?"
(Slides) 
June 12 Bjørn R. Wilhelmsen
Torbjørn Eika
"Effekten på norsk økonomi av et kraftig fall i oljeinvesteringene som svekker husholdningenes tro på fremtiden."
"Økonomiske analyser SSB"
May 22 Alan Auerbach US Fiscal Policy: Economics, Politics, and Implications for the Rest of the World
April 23 Peter Birch Sørensen "Produktivitetskommisjoner – Danske erfaringer"
A recording of the seminar is available here
Mars 5 Patrick Lenain
Paul O'Brien
OECD Country Report Norway
Feb 25 Knut Anton Mork
Xavier Freixas
Kyrre Aamdal
Norges Bank Watch
Feb 11 Hans-Werner Sinn "The Euro Crisis"

2013

   
Dec 17 Hilde C. Bjørnland "Er Norge mer oljeavhengig enn de fleste tror?"
"Etter den siste olje"
Oct 7 Øystein Olsen "Makroregulering og pengepolitikk"
Sep 10 Wegger Chr. Strømmen Refleksjoner om amerikansk økonomi og utsiktene fremover. Etter seks år som Norges ambassadør i Washington D.C.
June 12 Bernt Chr. Brun
Torbjørn Eika 
"Kan et oljeprissjokk knekke det norske boligmarkedet?"
"Økonomiske analyser SSB" 
May 30 Kai G. Henriksen HVORFOR LIKER VI VINMONOPOLET?: Utfordringer i ledelsen av en statlig monopolbedrift
Mar 3 Katrine Godding Boye
Tommy Sveen
Norges Bank Watch
Feb 12 William White Ultra Easy Monetary Policy and the Law of Unintended Consequences

"BIS-advarsel. De billige og farlige pengene"
Finansavisen 13.februar 2013

 2012

   
Dec 10 Knut Anton Mork
Hilde C. Bjørnland
Langsiktige utfordringer for Norge og for norsk økonomi
Utfordringer for Norge etter oljen
Nov 7 Lars Svensson Penningpolitik och finansiell stablitetFinansiell stabilitet, aktivapriser og pengepolitikk
Sep 20 Øystein Olsen  Pengepolitikk i urolige tider
June 19 Statistisk Sentralbyrå (Statistics Norway)  En robust liten økonomi. Eller? 
June 7 Daniel Gros The Euro Crisis: Fiscal or Financial?
Mars 26 Torbjørn Færøvik
Øystein Dørum
Kina - det historiske bakteppet og de økonomiske utfordringene
Øystein Dørum: Kina: Fortid - nåtid - fremtid
Feb 28 Ragnar Torvik, Anders Vredin and Bjørn Roger Wilhelmsen Norges Bank Watch 2012
Feb 15 Steinar Holden
Stein Reegård
Migrasjonens betydning for bedømmelse av arbeidsmarketsituasjonen og pengepolitikken

2011

   
07. Dec Nils Morten Udgaard
Harald Magnus Andreassen
Tysklands syn på seg selv og på EU
Euroens skjebne
07. Nov Bjørn Hansen
Knut Magnussen

Polarisering i amerikansk politikk; Noen vei ut av uføret?

Amerikanske statsfinanser, er de bærekraftige?

05. Sept

 Øystein Olsen

Pengepolitikken og sammenhenger i norsk økonomi
21. June

Andreas Benedictow and Torbjørn Eika

Jan Andreassen

Norsk økonomi vaksinert mot nedturer i utlandet?

Tegner SSB et for optimistisk bilde?

2. May Wang Xiaozu and Øystein Dørum Is China a "Currency Manipulator"? Yes!
22. Mars Henri-Bernard Solignac-Lecomte Africa in an Era of Shifting Wealth: What the Rise of Asian Giants Mean for the Contitent
9. Feb

Hilde C. Bjørnland

Bjørn Roger Wilhelmsen 

Norges Bank Watch 2011

2010

   
7. Dec Jon Nicolaisen Nye virkemidler i pengepolitikken
10. Nov Lars Jonung Den statsfinansielle krisen i EU
6. Sept Svein Gjedrem Sentralbankens virkemidler
21. June

Torbjørn Eika

Roger Bjørnstad

Eric Bruce

Norsk økonomi på skinner? Eller vil krisen i EU kjøre Norge av sporet?Hva skal til for at også vi rammes
6. May Victor Norman Innenlandske investeringer fra oljefondet - økt avkastning eller fordekt høyere oljepengebruk?
16. Mars Knut Røed Sykefraværet i Norge - Hva kan gjøres?